Munka és magánélet összehangolása élő online tanúsítvány adó képzés

Mentálhigiénés ismeretek és készségek Kommunikációs hatékonyság fejlesztés, stressz- és konfliktuskezelésHatékony idő- és erőforrás gazdálkodásSegítő kapcsolatok kialakításának támogatása A képzésben résztvevő önismerete fejlődik: megismeri erősségeit, fejlesztendő készségeit, gondolkodási jellemzőit. Felismeri és megérti a nem asszertív szemléletből (hiányközpontú gondolkodás, tanult tehetetlenség) az asszertivitás eléréséhez vezető utat, ebben a saját szerepét, teendőit. Megérti és értékeli saját– és családja […]

Cukrászsegéd

Részszakma Cukrászsegéd felügyelet mellett képes a cukrász munkáját segíteni. Előzetesen megmutatott ésbegyakorolt munkaműveleti feladatokat végez, a cukrászeszközöket ismeri, alkalmazni tudja.Munkáját egyszerű szerszámok vagy berendezések használatával végzi. Felügyelettel gépek kezelésétvégzi. Cukrászati anyagok, eszközök mozgatásában segédkezik.Megismeri, megkülönbözteti az alapvető alapanyagokat, ismeri a tárolási követelményeiket.Irányítással előkészítő műveletekben segít, gyümölcsöt válogat, tisztít és darabol.Receptek szerint, utasítás mellett mérési műveleteket […]

04163011 számú, Élelmiszer-eladó megnevezésű szakképesítés

Programkövetelmény Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kódalapján: 0416 Nagy és kiskereskedelem Az Élelmiszer eladó tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat. Kreatívan, ízlésesen, mindig alegjobb minőséget biztosítva helyezi ki, a szezonalitásnak megfelelően a termékcsoportokat.Megfelelően kezeli és tárolja az élelmiszereket.Segít a pultépítésben, ismeri és alkalmazza a csomagolás nélküli élelmiszerek pultosértékesítésének szabályait. Ismeri és a […]

10133006 számú Falusi vendéglátó megnevezésű szakképesítés élő online elmélet

10 fő esetén azonnal indul Programkövetelmény Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kódalapján: 1013 A falusi vendéglátó feladatai szerteágazóak, üzleti döntéseket hoz, partnerekkel, vendégekkel,munkatársakkal együttműködik. Biztosítja a vendéglátóhely operatív működését.Tudatos szakemberként tervezi meg munkáját, készletgazdálkodást végez, számításaihozszoftvereket használ. Fogadja és kezeli a megrendeléseket, visszaigazol, tájékoztat, fizetési 2/11 módokra javaslatot tesz, amelyek sokfélék […]

Aranykalászos gazda

Részszakma 10 fő esetén azonnal indul Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkező szakember. A mezőgazdasági termelési feladatokat gazdaságosan, szakszerűen, környezetkímélő módon végzi, ismeri azállattartás, a szántóföldi növénytermesztés és a kertgazdálkodás alapjait. Képes a talaj-előkészítést, vetést, növényápolást, a talaj termőképességének […]

Szakácssegéd

A szakácssegéd a meleg és hidegkonyhai munka során kiegészítő és segítő munkát végez.Feladata a szakácsok munkájának segítése. Napi munkatevékenységét felettesei utasításaalapján végzi. Konkrét feladatai közé tartozik a vendéglátó termelés során használtalapanyagok és nyersanyagok tisztítása és előkészítése. Zöldségeket, gyümölcsöket tisztít,pucol, darabol, szeletel és előkészíti azokat a főzéshez, sütéshez. Felelőssége a konyhatisztántartása, higiénia előírások betartása. Munkáját és […]