+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

Vendéglátás

Cukrászsegéd

600 óra
indul: 2022/10/30
250.000 Ft
600 óra
indul: 2022/10/30
250.000 Ft
A képzésről

Részszakma

Cukrászsegéd felügyelet mellett képes a cukrász munkáját segíteni. Előzetesen megmutatott és
begyakorolt munkaműveleti feladatokat végez, a cukrászeszközöket ismeri, alkalmazni tudja.
Munkáját egyszerű szerszámok vagy berendezések használatával végzi. Felügyelettel gépek kezelését
végzi. Cukrászati anyagok, eszközök mozgatásában segédkezik.
Megismeri, megkülönbözteti az alapvető alapanyagokat, ismeri a tárolási követelményeiket.
Irányítással előkészítő műveletekben segít, gyümölcsöt válogat, tisztít és darabol.
Receptek szerint, utasítás mellett mérési műveleteket végez.
Segít a tészta feldolgozási műveletekben, adagol, szúr, nyújt és tésztát formáz.
Sütési műveleteket végez, ismeri a munkavégzéshez szükséges munkavédelmi, balesetvédelmi
előírásokat.
Képes egyszerű díszítő műveleteket elvégezni, díszítő elemeket ráhelyezni, kekszeket,
teasüteményeket bevonó anyagba mártani, szóró anyagba forgatni.

Cukrászsegéd 9225 Kézi csomagoló
Cukrászsegéd 9224 Pultfeltöltő, árufeltöltő
Cukrászsegéd 9236 Konyhai kisegítő, konyhalány

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
Alkalmassági követelmények: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

Projektfeladat
10.7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Cukrászati termékkészítés segítése
10.7.2.2 A vizsgatevékenység leírása:
A vizsgatevékenység gyakorlat helyszínén végzett tevékenységből és a gyakorlati
tevékenységhez tartozó szakmai beszélgetésből áll
A) Vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett tevékenység
A vizsgázó a cukrász folyamatos utasításai és felügyelete mellett a vizsgabizottság által
megszabott előre begyakorolt tevékenységet végzi, a következő kötelező tevékenységek alapján:
1.) receptek szerint mérési műveleteket végez,
2.) előkészítő műveleteket végez,
3.) egyszerű töltelékeket, tésztákat készít, és egyszerű feldolgozási műveleteket végez,
4.) sütési műveleteket végez,
5.) a terméket sütés után, ha szükséges tölti és egyszerű díszítő műveletet végez tálaláshoz
Időtartam: 220 perc
B) Vizsgarész: A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés
Szakmai beszélgetést folytat, az előkészítő műveletekről a termékkészítésről, a gépek eszközök
balesetvédelmi előírásairól
A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés időtartama: 20 perc
10.7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc
10.7.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100 %
10.7.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgarészhez tartozó
feladatok

Értékelési szempontok Elérhető százalék

receptek szerint mérési
műveleteket végez

mérés pontossága
receptek értelmezése

10

előkészítő műveleteket végez utasítások végrehajtása
technológiai műveletek
betartása
alapanyagok előkészítése

20

egyszerű töltelékeket, tésztákat
készít, és egyszerű feldolgozási
műveleteket végez

töltelékkészítés
tésztakészítés
feldolgozás
higiéniai

25

sütési műveleteket végez, sütés

időtartam betartása

20

a terméket sütés után, ha
szükséges tölti és egyszerű
díszítő műveletet végez
tálaláshoz

töltés
díszítés
tálalás
kikészítés
higiénia

10

B vizsgarész: szakmai szakmai szókincs 15

27
beszélgetés előírások ismerete
technológiák bemutatása

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-
át elérte.

Vizsgadíj: kb. 50.000 Ft.

Jelentkezés

Népszerű szakképzések