+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

Vendéglátás

10133006 számú Falusi vendéglátó megnevezésű szakképesítés élő online elmélet

800 óra
indul: 2024/09/01
260.000 Ft
800 óra
indul: 2024/09/01
260.000 Ft
A képzésről

10 fő esetén azonnal indul

Programkövetelmény

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 1013

A falusi vendéglátó feladatai szerteágazóak, üzleti döntéseket hoz, partnerekkel, vendégekkel,
munkatársakkal együttműködik. Biztosítja a vendéglátóhely operatív működését.
Tudatos szakemberként tervezi meg munkáját, készletgazdálkodást végez, számításaihoz
szoftvereket használ. Fogadja és kezeli a megrendeléseket, visszaigazol, tájékoztat, fizetési

2/11

módokra javaslatot tesz, amelyek sokfélék lehetnek, készpénz, SZÉP kártyák, átutalás, online
fizetés is.
A falusi vendéglátó a saját gazdaságában élelmiszer előállító kistermelői tevékenységet
végezhet.
A falusi vendéglátóhelyen saját illetve a helyi termékekből is álló vendéglátást folytathat.
A vendégek részére programokat ajánl, igény szerint szervez, marketing tevékenységet végez,
valamint a vendéglátóhellyel kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi feladatokat is kézben
tartja.
Ellátja a vendéglátóhely karbantartási feladatait, ügyel a környezetre, és a logisztikai
feladatokat is megoldja, biztosítja a takarítási folyamatokat.
Szakszerűen üzemelteti a munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket, szerszámokat.
Betartja a munka és balesetvédelmi, tűz és környezetvédelmi előírásokat. Tervezi és szervezi
a munkatársak munkáját, értékeli, és motiválja dolgozóit.
Kapcsolatot tart más szolgáltatókkal, valamint az értékesítésbe bekapcsolódó
utazásszervezőkkel. A vendéglátóhellyel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységeket
precízen, folyamatosan elvégzi.

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő képessé váljon a turizmus-vendéglátás területén
belül a falusi vendéglátó tevékenység végzésére. A képzésre nagy szükség van, hiszen
jelenleg is több ilyen jellegű szolgáltatást nyújtó vendéglátóhely működik. A vidékfejlesztés
egyik fontos pillére a turizmus, amely nem létezhet a hagyományos falusi vendéglátás
bemutatására is alkalmas szolgáltatás nélkül. A gasztronómia, a folklór, az épített és a
természeti örökségünk megóvása terén is sokat tehetnek az ilyen tevékenységet végzők. Egyre
többen vannak olyanok, akik pályázatok megnyerésével, megfelelő végzettség
megszerzésével egyre inkább képesek minőségi falusi vendéglátást biztosítani az
érdeklődőknek. Ehhez viszont elengedhetetlenül szükséges a vendéglátók színvonalas
képzése. A szakmai képzés megszerzésének lehetőségének biztosításával a vidéki fiatalok
helyben maradásához is hozzájárulunk, hiszen megélhetést, de legalábbis kiegészítő
jövedelem megszerzésével ott találhatják meg életük célját, ahol eddig is éltek.

Írásbeli vizsga

9/11

A vizsgatevékenység megnevezése: A vendéglátás alapjai, alapvető számítási,
ügyviteli feladatok.
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
Az írásbeli feladatban a vizsgázó a falusi vendéglátás szakszerű műveléséhez szükséges
ismereteiről ad számot. Komplexitásában érti és használja a szakterülethez társuló
vendéglátóiparban, gazdálkodásban használt fogalomrendszert, a vállalkozás működtetésével
kapcsolatos nyilvántartásokat, nyomtatványokat. Elméleti szinten is ismeri a saját
gazdaságában megtermelt és a partnerektől beszerzett termékek felhasználásának szabályait, a
kistermelői körülmények között leggyakrabban termelt termékek előállításának,
feldolgozásához és értékesítéséhez kapcsolódó feladatokat. A készletezés, készletgazdálkodás
fontosságát megérti, alapvető számításokat összefüggéseiben érti. Vállalkozással kapcsolatos
nyilvántartásokat rendeltetésszerűen, biztonságosan kezeli, üzemelteti a megfelelő gépeket
berendezéseket. A kéziszerszámok, használatát – a munkabiztonsági és higiéniai előírások
betartásával – készség szinten elsajátítja. Ismeri a programszervezés lépéseit, a
piacbefolyásolás és piacmegismerés jellemzőit. Meg tudja nevezni a falusi vendéglátás
speciális elvárásait, szolgáltatásait.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Témakör Válasz módja Válasz értéke
%-ban
Kistermelői alapismeretek feleletalkotás, feleletválasztás 15
Falusi vendéglátó vállalkozás
működése

feleletalkotás, feleletválasztás 30

Árubeszerzés, áruforgalom számítások

feleletalkotás, feleletválasztás

Termelés és értékesítés a falusi
vendéglátásban.

feleletalkotás, feleletválasztás 30
Marketing ismeretek feleletalkotás, feleletválasztás 10
Nyomtatvány kitöltés táblázatkezelés, szövegszerkesztés, 5

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 51 %-át elérte.
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: A falusi vendéglátó gyakorlati feladata
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A) Vizsgarész:
Szakmai beszélgetés: Létesítsen a vendégekkel a különböző kommunikációs
csatornákon kapcsolatot, tájékoztassa az 5 fős csoportot a vendéglátóhelyről,
ismertesse meg őket a hely adottságaival. A vizsgaszervező által megadott

10/11

csoportösszetétel (év, nem, csoporttagok közös jellemzői) szerinti csoport számára
egy adott tájegységre jellemző, a vendéglátásról és turizmusról szóló
információkat adjon át a csoport számára. A vizsgázó a csoportnak bemutatja
vendéglátóhely szűkebb környezetét, tájékoztat a regionális programokról, helyi
attrakciókról. A vizsgaszervező által biztosított anyagokból, prospektusokból
felkészülve adjon érdekes, figyelemfelkeltő beszámolót a látványosságokból,
érdekességekből.
A szóbeli beszélgetés Időtartama: maximum 20 perc
B) Vizsgarész: Gasztronómiai tevékenység

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A.) Vizsgafeladat:
A vizsgarész értékelésére vonatkozó %
Szempont Válasz módja Válasz értéke
1 Kommunikáció színvonala feleletalkotás 40%
2 Turisztikai ismeretek feleletalkotás 20%
3 Helyismeret feleletalkotás 40%
B.) Vizsgafeladat:
A vizsgarész értékelésére vonatkozó %
Szempont Válasz módja Válasz értéke
1 Alapanyagok előkészítése gyakorlat 10%
2 Ételek főzése gyakorlat 50%
3 Asztal terítése, étel felszolgálása gyakorlat 30%
4 Rendrakás, mosogatás gyakorlat 10%
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 51 %-át elérte.

E/2020/000378

Jelentkezés

Népszerű szakképzések