+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

Mezőgazdaság

Aranykalászos gazda

480 óra
indul: 2024/09/01
150.000 Ft
480 óra
indul: 2024/09/01
150.000 Ft
A képzésről

Részszakma

10 fő esetén azonnal indul

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkező szakember. A mezőgazdasági termelési feladatokat gazdaságosan, szakszerűen, környezetkímélő módon végzi, ismeri azállattartás, a szántóföldi növénytermesztés és a kertgazdálkodás alapjait. Képes a talaj-
előkészítést, vetést, növényápolást, a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos

feladatokat ellátni, az élelmezési és a takarmányozási célra termesztett növényeket
betakarítani, tárolni, tartósítani, állatjólléti és -higiéniai, tartástechnológiai feladatokat
végrehajtani, állatot szaporítani, takarmányozni, zöldségtermesztési, gyümölcs- és
szőlőtermesztési feladatokat ellátni, mezőgazdasági munkagépeket, építményt karbantartani,
egyszerű javítást végezni, környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni,
kereskedelmi, vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni, önálló
agrárgazdasági vállalkozást működtetni.
Az aranykalászos gazda tevékenységi körének ellátásához szükséges a mezőgazdasági vontató
vezetésére érvényes vezetői engedély, amelynek megszerzésére – külön hatósági vizsga
keretében – a képzés alatt lehetőség van.

Aranykalászos gazda

6130 Vegyesprofilú gazdálkodó
6130 Önálló gazda
6130 Őstermelő

6111 Szántóföldinövény-
termesztő

6130 Aranykalászos gazda

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
Alkalmassági követelmények
Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Projektfeladat
10.7.2.1. A vizsgatevékenység megnevezése: Mezőgazdasági termelési feladatok
10.7.2.2. A vizsgatevékenység leírása: Gyakorlati vizsgamunka végzése
A vizsgázó állattenyésztési, növénytermesztési és gépüzemeltetési feladatokat végez el,
az akkreditált vizsgaközpont által meghatározottak szerint. A munkafeladatokat úgy
kell összeállítani, hogy a három kérdéskör egy tétellapon szerepeljen, valamennyi
kiadott elvégzendő feladatcsoport összességében azonos nehézségű legyen és
megközelítőleg azonos időtartamot vegyen igénybe a munkafeladatok elvégzése.
Az akkreditált vizsgaközpont készíti el az egyes vizsgarészek munkafeladatait.
A gyakorlati vizsgamunka minden vizsgázó számára négy vizsgarészből áll:
A) feladattípus: állattartás, állattenyésztés
B) feladattípus: növénytermesztés, kertészet
C.) feladattípus: gépüzemeltetés
D) feladattípus: szakmai beszélgetés
A vizsgarészek elvégzésének folyamata:
A gyakorlati vizsgamunka végrehajtása közben vagy a munka befejezése után a
vizsgabizottság az adott tevékenységgel kapcsolatos beszélgetést folytat a vizsgázóval.
Kérdéseket tesz fel, amelyek érintik a növények, állatok felismerésének, a tartás, illetve
a termesztéstechnológia, a használatos munkaeszközök, gépek, az előállított termékek
felhasználásának, értékesítésének, a munka egészségügyi, környezetvédelmi és

51

biztonságtechnikai feltételeinek kérdéskörét,valamint a növények, állatok, magvak,
eszközök, gépelemek felismerésével kapcsolatos ismereteket is.
A gyakorlati vizsgamunka feladatait az akkreditált vizsgaközpont jelöli ki, készíti el az
értékelőlapokat. Valamennyi feladattípus tartalmazzon végrehajtandó és felismerési
feladatot, amelyeket komplex feladatban kell előkészíteni. A felismerési feladat a
gyakorlati feladatoktól nem választható el.

A) feladattípus: állattartási, állattenyésztési feladatok végrehajtása
Az állattartás, az állatápolás napi és időszakos munkáinak elvégzése: takarmányok
érzékszervi vizsgálata, takarmány-előkészítés, takarmánykiosztás, itatás, kitrágyázás,
állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, alapvető vizsgálatok
elvégzése, tejvizsgálat, küllemi bírálat, méretfelvétel, a takarmány és alom érzékszervi
minősítése, termésbecslés, számla kiállítása az állattenyésztésben, alkalmazott alap
bizonylatok, nyilvántartások kitöltése.
B) feladattípus: növénytermesztési, kertészeti feladatok végrehajtása
A szántóföldi növénytermesztés és a kertészeti termesztés napi és időszakos
feladatainak elvégzése: alapvető vizsgálatok elvégzése, talajvizsgálatok,
vetőmagvizsgálat, vetőmagszükséglet, egyszerű növénytermesztési munkák végzése,
számla kiállítása a mezőgazdasági termelésben, alkalmazott alapbizonylatok,
nyilvántartások kitöltése, kertészeti munkafolyamatok elvégzése, talajelőkészítés
magvetéshez, magvetés szabadföldbe, magvetés szaporító ládába/tálcába, palántázás,
vegetatív szaporítás, ültetőgödör kiásása, ültetés, öntözés, metszés,
gyümölcsbetakarítás, osztályozás, minősítés, tárolás, csomagolás, szőlőművelés és –
metszés.
C) feladattípus: gépüzemeltetési feladatok végrehajtása
A szántóföldi növénytermesztésben és az állattartásban alkalmazott erő- és
munkagépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása, munkájuk ellenőrzése,
beállítása, egyszerűbb karbantartási feladatok végrehajtása: mezőgazdasági erőgépek,
talajművelés gépei, tápanyag-visszapótlás gépei, vetés, ültetés, palántázás gépei,
növényápolás gépei, betakarítás gépei, kertészeti kisgépek, kerti traktorok,
talajfertőtlenítő gépek, metszőollók, gyümölcsbetakarítás és manipulálás gépei,
gyümölcsök tárolásának berendezései, termesztőberendezések fűtőberendezései és a
szellőztetés, öntözőberendezések, takarmány-előkészítés gépei, itatás, trágyaeltávolítás,
fejés, tejkezelés gépesítése, tojásgyűjtés és –kezelés eszközei, keltetőgépek, nyírás
eszközei, állattartó épületek klímaszabályozása, mosás és fertőtlenítés gépei,
elektromos kerítések, mérlegelés, állatszállítás eszközei.
D) feladattípus: szakmai beszélgetés
A vizsgabizottság kérdései a végzett munkával kapcsolatos tevékenységre, a növények,
állatok, használt munkaeszközök ismereteire terjedjenek ki. A vizsgázó által adott
válaszokat összefoglalóan kell értékelni, a három feladat elvégzése után.
A szakmai beszélgetés időtartama: 20 perc

10.7.2.3. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc
10.7.3. A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100 %
10.7.4. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

 • munkavégzés előtti feladatok: munkaterület kijelölése, gépek, eszközök, szerszámok
  előkészítése, a biztonságos munkatevékenység feltételeinek ellenőrzése
 • az állatokkal történő bánásmód

52

 • a gépek munka előtti ellenőrzése (műszaki, biztonsági, munkavédelmi kérdések)
 • precíz, gondos munkavégzés
 • a szükséges lexikális felkészültség alkalmazása
 • összbenyomás, beszédkészség, hozzáállás
  Az A), B) és C) feladattípus esetében az értékelés súlyaránya:30 % – 30 % – 30 %.
  A szakmai beszélgetés értékelési súlyaránya: 10 %
  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám
  legalább 40 %-át elérte.
  A szakmai beszélgetés akkor eredményes, ha legalább 40 %-osra értékelhető.

Aranykalászos képzési program leírása

E/2020/000378

Jelentkezés

Népszerű szakképzések