+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

Kereskedelem

04163011 számú, Élelmiszer-eladó megnevezésű szakképesítés

80 óra
indul: 2022/10/30
100.000 Ft
80 óra
indul: 2022/10/30
100.000 Ft
A képzésről

Programkövetelmény

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 0416 Nagy és kiskereskedelem

Az Élelmiszer eladó tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat. Kreatívan, ízlésesen, mindig a
legjobb minőséget biztosítva helyezi ki, a szezonalitásnak megfelelően a termékcsoportokat.
Megfelelően kezeli és tárolja az élelmiszereket.
Segít a pultépítésben, ismeri és alkalmazza a csomagolás nélküli élelmiszerek pultos
értékesítésének szabályait. Ismeri és a munkája során használja az élelmiszer csomagolási
eljárásokat.
Tudatos szakemberként, digitális eszközök használatával biztosítja a készletpontosságot, a
helyes fogyasztói ár feltüntetését. Szakszerűen kezeli a munkáját segítő analóg és digitális
berendezéseket. Betartja a munkavédelmi, környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági
előírásokat. Biztosítja az élelmiszer értékesítéshez kapcsolódó jogszerű panaszkezelést.
Ismeri a speciális táplálkozási igényt kielégítő termékeket és képes ezek szakszerű
bemutatására és a vásárlóknak történő ajánlására. Felelősséget vállal az általa átadott
termékinformációk megfelelőségéről.

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: –
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: –

2 Írásbeli vizsga
11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Áruforgalom lebonyolítása

3 A megfelelő válasz aláhúzandó.
8/10
11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: számítógép alkalmazását igénylő
vizsgatevékenység
Az írásbeli vizsgafeladat 20 feladatból áll és tanulási eredményeket mér a következő
témakörökben: áruforgalmi ismeretek, szakmai számítások és jogszerű működés.
Az alábbi feladattípusok közül legalább 4 fajta jelenjen meg a feladatsorban:

 • Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.
 • Feleletalkotás: szöveg kiegészítése, a megadott vagy ismert tartalmakkal való
  mondat kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
 • Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / képeket kell
  párosítani, pl. fogalom és meghatározása.
 • Sorrendbe rendezés: folyamatok, időbeli struktúrák reprodukálása.
 • Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a
  helyeset.
 • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy
  hamis.
 • Számítási feladatok: a termékek fogyasztói árának és az árengedményeknek a
  meghatározására, kiszámolására épül. Ki kell számolni a kedvezményes fogyasztói
  árat a megadott árengedmény százaléka alapján vagy meg kell határozni az
  árengedmény százalékát a forintban megadott fogyasztói árcsökkentés mértéke
  alapján.
  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %
  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
  Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes
  kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
  tartalmazza. Teljes pontszám csak hibátlan feladatmegoldásért adható. A
  javítás során részpontszám adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám
  tovább nem bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a
  javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes
  értékűek. Az értékelés százalékos formában történik.
  11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
  pontszám legalább 40%-át elérte.
  11.3 Projektfeladat
  11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kereskedelmi helyzetgyakorlat
  11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
  ▪ A vizsgatevékenység valós bolti környezetben történik és tanulási
  eredményeket mér a következő témakörökben: áruforgalmi gyakorlati tevékenység és
  áruismereti tevékenység.
  ▪ A vizsgázó a legalább hat tételből álló tételsorból húz egyet. A tételben lévő
  feladatleírás alapján elvégzi az áruforgalmi, áruismereti tevékenységet és szakmai
  beszélgetést folytat a vizsgabizottsággal az alábbi témakörökből kihúzott tételéről:
  9/10
  1) Áruátvétel – előkészíti a raktárhelyiséget az árucikkek fogadására, odakészíti a
  szükséges gépeket, berendezéseket és eszközöket, összekészíti a göngyölegeket,
  fogadja az árut, átveszi mennyiségileg és minőségileg.
  2) Raktározás / Előkészítés – elvégzi és bemutatja az élelmiszerek szakosított
  tárolásának a rendjét, előkészíti a termékeket az értékesítésre, használja a
  szükséges gépeket és eszközöket a munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályok
  betartásával.
  3) Termékkihelyezés /Pultrendezés – Rendelkezésre álló pultos kihelyezést
  instrukciók alapján átépít, ízlésesen átrendez, gondoskodik a csomagolás nélküli
  termékek ár feltüntetéséről, a szükséges termékinformációk megjelenítéséről.
  Biztosítja a termékek nyomon követhetőségét.
  4) Termékkihelyezés Polctérkép használatával – A rendelkezése álló termékekből
  megépíti a termék kihelyezését, gondoskodik a termékek megfelelő
  árfeltüntetéséről, az akciós árakról is.
  5) Értékesítési szituáció – fogadja a vevőt, megismeri igényeit, bemutatja a kért
  terméket, ismerteti a jellemzőit, segíti a vásárlási döntés meghozatalát és szakszerű
  tájékoztatást biztosít a vevők számára. Pultos értékesítés esetén a terméket
  szeleteli/darabolja/ kiméri és csomagolja, átadja a vevőnek.
  6) Vevői panasz kezelése – kezeli a boltban használatos szoftvereket és mobil
  alkalmazásokat. Meghallgatja a vevő panaszát, tájékoztatja a vásárlót az őt
  megillető fogyasztóvédelmi jogokról, segít használni a Vásárlók könyvét,
  empátiával válaszol, keresi a megoldási lehetőségeket a kommunikáció során.
  11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc
  11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

Vizsgadíj: kb. 50.000 Ft.

E/2020/000378

Jelentkezés

Népszerű szakképzések