+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

Vendéglátás

Szőlőfeldolgozó

280 óra
indul: 2022/10/30
180.000 Ft
280 óra
indul: 2022/10/30
180.000 Ft
A képzésről

Részszakma

Irányítás mellett részt vesz a szüret lebonyolításában. Munkájával segíti a szakképzett dolgozókat.
Szüretelő ládát mos, elhelyezi a ládákat a szőlősorok között, részt vesz a szőlő beszállításában, kiüríti
a ládákból a szőlőt. Szőlőfeldolgozás során segít a gépek, berendezések kezelésénél, műszaki
karbantartásánál. Bogyózás után kihordja a kocsányt. Kezeli a fejtőgépeket. Mustot fokol. Az erjedési
hőmérsékletek kézi dokumentációját végzi. Tisztít, takarít, fertőtlenít, betartja a higiéniai fegyelmet,
amely nagyon fontos tényező a leendő bor minősége szempontjából. Munkája során hozzájárul a
szüret zavartalan lebonyolításához. Begyakorlás után önállóan végzi részfeladatait.

Szőlőfeldolgozó 7115 Borász és egyéb
szeszesitalgyártó

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
Alkalmassági követelmények
Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: –

Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Szőlőfeldolgozás projektfeladat
A vizsgatevékenység leírása:
A jelöltnek olyan gyakorlati feladatsort kell összeállítani, amely lehetővé teszi annak értékelését, hogy
az elvárható munkafolyamatot összefüggésében pontosan és szakszerűen végre tudja-e hajtani.

  1. vizsgarész: Mustfokolás elvégzése, értékelése és dokumentálása
  2. vizsgarész területei:
  • Szőlőfeldolgozó gépsor folyamatszerű összeállítása; berendezések részeinek
    megnevezése, feladataik ismerete
  • Tisztítás, nagynyomású habosító használata
  • Fejtőgép szerelés, körfejtés, kialakítása
  • Fejtőtömlők fertőtlenítése körfejtéssel, tömlők tárolási feltételeinek ismerete
  • Szőlőláda mosása, csepegtetése, rakatolás

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100%
Vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
− a műveletek sorrendjének betartása (20%)
− a műveletek szakszerű, pontos végrehajtása (45%)
− a gépek, berendezések működtetése (25%)
− mustfokolás szakszerű végrehajtása, várható alkoholtartalom kikeresése táblázatból
vagy kiszámolása, értékelése, dokumentálása (5%)
− a munka- környezetvédelmi, higiéniai előírások betartása (5%)
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám
legalább 40%-át elérte.

Jelentkezés

Népszerű szakképzések