+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

Építőipar

Szobafestő

480 óra
indul: 2022/10/30
180.000 Ft
480 óra
indul: 2022/10/30
180.000 Ft
A képzésről

Részszakma

Tananyagegység

Festési technológiák, anyagok szakmai ismerete tantárgy
Festési munkálatok anyag és gyártásismerete tantárgy
Díszítőmunkák, szakrajz, színelmélet tantárgy
Szakmai számítás tantárgy
Vonatkozó munka-, baleset-, és környezetvédelem tantárgy

A szobafestő az építőipar befejező szakmái közül az egyik leglátványosabb szakmaterület. A
szobafestő szakember feladata a terveknek, és a műszaki leírásnak megfelelően, különféle
anyagú és tulajdonságú külső és belső, új és régi felületeken bevonatrendszert alakítani ki,
illetve újítani fel. Eközben hagyományos és modern technikákat, anyagokat, eszközöket,
szerszámokat, gépeket használ. A felületeket kreatív módon díszíti és megóvja a környezeti
hatásokkal szemben. A megfelelő bevonatrendszer kialakításához elengedhetetlen a szakszerű
felületdiagnosztika, a felület, előkészítése, előkezelése. Tevékenységét a kézi és gépi festési
technológiák alkalmazásával önállóan, a munka-, környezetvédelmi-, és biztonsági előírások
betartásával végzi.

Szobafestő 7535 Festő és mázoló

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése,
(ágazati alapvizsga)
Alkalmassági követelmények:
Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges (tériszony, színtévesztés, színlátás, térlátás
vizsgálatok)

Projektfeladat
10.7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Szobafestő projektfeladatok
10.7.2.2 A vizsgatevékenység leírása:
Előre előkészített felületen a bevonatrendszer fedő rétegének felhordása, díszítése.
A) vizsgarész: Portfólió: A vizsgázó haladásáról, felkészüléséről és eredményeiről, munkáiból
összeállított, a mentoráló gyakorlati oktató vagy szaktanár által hitelesített dokumentum.
Tartalmi követelmények: Mutassa be a képzési ciklus alatt elvégzett összes munkáját, és
emeljen ki egyet – egyet a (felületdiagnosztika, falfelület festés, díszítés területén), és
részletesen ismertesse az adott technológia folyamatait, anyagait, szerszámait, eszközeit.
Mutassa be a díszítési munkáit részletesen.
Formai követelmények: Prezentációt készít, melyet a vizsgabizottság számára bemutat.
A portfólió elkészítésére rendelkezésre álló idő: A teljes képzési ciklus.
A portfólió értékelésének százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladatsorán belül: 30
%
A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40 %-osra értékelhető.
Vizsgafeladat időtartama: 30 perc
B) vizsgarész: Szobafestő, díszítő munkák
A vizsgarész ismertetése:
I.) A vizsgatípus: Adott technológiával falfelület festése, díszítése
A vizsgázó előre előkészített felületen a bevonatrendszer fedő rétegét felhordja, díszíti és
befejezi
A vizsgafeladat időtartama: 210 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %

18

10.7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc
10.7.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100 %
10.7.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A) vizsgarész: Portfólió: A prezentációban beszámol a képzési ciklus alatt elvégzett
munkákról, produktumokról.
Bemutatja milyen tevékenységeket végzett a képzés során, kiemel egy elvégzett
feladatot, amit részletesen ismertet;

20 %

Az értékelési szempontok a kiemelt munka bemutatására irányulnak:
felületdiagnosztika;

30 %

Az értékelési szempontok a kiemelt munka bemutatására irányulnak:
falfelület festés, díszítés;

30 %
A portfólióból készített bemutató alapján megállapítható szakmai elhivatottság; 10 %
A bemutató szerkesztettsége; 5 %
Előadásmód, szakmai kifejezőkészség; 5 %
B) vizsgarész: Szobafestő, díszítő munkák értékelésének sajátos szempontjai:
szerszámokat kiválaszt; 5 %
alapfelületet vizsgál, előkészít; 10 %
mérés, kijelölés pontossága; 15 %
tervezés, színek összhangja; 15 %
festékréteg felhordása, kivitelezése; 20 %
díszítés kiválasztása, szerszámai, anyagai, kivitelezése; 20 %
szakszerű létrahasználat; 5 %
betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat; 5 %
utómunkálatokat végez (szerszám, eszköz, munkaterület takarítása, anyagtárolás
hulladékkezelés);

5 %

A projketfeladat „B” vizsgarészének előkészítési munkái nem a vizsgaidő része, de
mindenkinek saját magának kell előkészíteni. Az előkészítés a vizsga előfeltétele, valamint
annak szóbeli ismertetését (felületdiagnosztika, technológia megtervezése, felhasznált
eszközök, szerszámok, gépek), a gyakorlati feladatsor kivitelezése közben, a szakmai
beszélgetés alkalmával kell értékelni.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább
40%-át elérte.

Jelentkezés

Népszerű szakképzések