+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

ÉlelmiszeriparVendéglátás

Sütőipari és gyorspékségi munkás

320 óra
indul: 2022/10/30
250.000 Ft
320 óra
indul: 2022/10/30
250.000 Ft
A képzésről

Részszakma

A sütőipari és gyorspékségi munkás a pékségekben tésztát feldolgoz, keleszt, süt és készterméket
kezel és csomagol. A különböző termékcsoportok tésztáit az üzemi előírásoknak megfelelő tömegekre
osztja, és a termékekre jellemző alakítási műveleteket végez. Kezeli a tészta felületét, a tésztát
keleszti, és az üzemi utasításoknak megfelelő feltételek beállításával megsüti. A készterméket
felelősséggel kezeli, ha szükséges csomagolja és a vevő számára jelöléssel látja el. Munkája során
betartja a vonatkozó technológiai és minőségbiztosítási előírásokat. Munkáját sütőipari gépek,
berendezések és eszközök segítik, melyeket szakszerűen kezel. Felelős a technológiai, higiénia,
munkavédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályi követelmények betartásáért.

Sütőipari és gyorspékségi munkás 7114 Pék, édesiparitermék gyártó

7114 Fagyasztott pékáru sütő (látvány
sütöde)
Nyerstésztafeladó
Perecsütő
Pizzagyártó
Sütőipari táblázó
Sütőipari vető

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
Alkalmassági követelmények
Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Sütőipari termékek tésztafeldolgozási, kelesztés,
sütési és késztermékkezelési feladatai
A vizsgatevékenység leírása:
Rendelkezésére bocsátott tésztán osztási, alakítási műveleteket végez. A műveletek között
szerepelnie kell egyszerű és összetett osztásnak, egyszerű és összetett alakítási műveleteknek.
Az alakított termékeket megkeleszti, a megkelt tésztán felületkezelő és díszítő műveleteket
végez. A termékeket megsüti, majd bemutatja a vizsgabizottságnak. Egy rendelkezésére
bocsátott terméket szakszerűen becsomagol és a jogszabályoknak megfelelően jelöléssel ellát.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Tésztafeldolgozás műveleteinek szakszerűsége 30%
Kelesztési paraméterek helyes meghatározása és a felületkezelési
műveletek kivitelezése: 20%
Sütési paraméterek helyes meghatározása és a vetés és kisütés
műveletének szakszerűsíége 20%
Késztermékek helyes kezelése 10%
Csomagolás és jelölés szakszerűsége 20%

Vizsgadíj: kb. 50.000 Ft.

Jelentkezés

Népszerű szakképzések