+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

Élelmiszeripar

07214014 számú Sütő-és cukrászipari szakember élő online elméleti oktatás

500 óra
indul: 2022/09/30
180.000 Ft
500 óra
indul: 2022/09/30
180.000 Ft
A képzésről

Programkövetelmény

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 0721 élelmiszergyártás

A sütő- és cukrászipari szakember kiszámolja és kiméri a szükséges nyersanyagokat, cuk-
rásztechnológiai alapműveleteket végez, cukrászati félkész- és késztermékeket készít.

Igényeknek megfelelően egyszerű díszítő műveleteket végez a termékeken. Kenyereket,
péksüteményeket és finom pékárukat készít hagyományos és korszerű eljárásokkal. A

korszerű technológiáknak megfelelően sütőipari termékeket fagyaszt, és kelesztést késlel-
tet. A munkájához szükséges technológiai berendezéseket és gépeket igény szerint beál-
lítja, kezeli, tisztán tartja az élelmiszeriparban használható tisztító- és fertőtlenítőszerek

alkalmazásával,
A hulladékokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli, környezettudatos

2/10

magatartással végzi a munkáját. Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási,
élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó
előírások betartásával végzi.

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsít-
vány.

Egyéb feltételek:
10.2 Írásbeli vizsga

6/10

1A vizsgatevékenység megnevezése: Sütő- és cukrászipari termékek készítésé-
nek ismertetése, gépek és berendezések kezelésének, munkavédelmének és higiéniai

előírásainak ismertetése, valamint szakmai számítási feladatok elvégzése.
10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
1.) Sütőipari termékek készítésének ismertetése: a szakmára jellemző sütőipari termék

készítésének ismertetése. Sütőipari termékek (kenyerek, péksütemények, finom pék-
áruk) gyártástechnológiája, a gyártás műveletei, az egyes műveletek célja, feltételei,

technikai megoldásai, a műveletek során lejátszódó folyamatok, zsemlemorzsa készí-
tés. (35 %).

2.) A szakmára jellemző cukrászipari termék készítésének ismertetése, cukrászipari
termékek (uzsonna-, kikészített-, teasütemények, fagylaltok, parfék, pohárkrémek,
bonbonok) készítésének műveletei, a hozzájuk tartozó félkész-termékek előállítása (35
%).

3.) Ábra (rajz, fénykép) segítségével egy sütő- és egy cukrászipari gép, berendezés ke-
zelésének, tisztításának, valamint munkavédelmi előírásainak ismertetése (10 %).

4.) Szakmai számítási feladatok: egy sütőipari és egy cukrászati termék anyagszükség-
letének számítása, adott termékmennyiség és megadott termékösszetétel alapján. (20

%) megadott termékmennyiség és megadott összetétel alapján.
A feladatok között szerepelnie kell:

 • igaz-hamis állítások eldöntése, feleletválasztás (a feladatok aránya az összes feladathoz
  képest legfeljebb 20%)
 • termék megnevezése, technológiai lépések helyes sorrendbe állítása (a feladatok ará-
  nya az összes feladathoz képest legfeljebb 20%)
 • hiányos szöveg kiegészítése, táblázat, ábra, folyamatábra hiányos elemeinek kitöltése
  (a feladatok aránya az összes feladathoz képest legfeljebb 10%)
 • rövid feleletalkotás (a feladatok aránya az összes feladathoz képest legfeljebb 20%)
 • géprajz (ábra) felismerése, berendezés megnevezése, kezelésének ismertetése (a fel-
  adatok aránya az összes feladathoz képest legfeljebb 10%)
 • szakmai számítási feladat (a feladatok aránya az összes feladathoz képest legfeljebb
  20%)
  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 %
  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
  Értékelés útmutató alapján történik.
  1.) a szakmára jellemző sütőipari termék készítésének ismertetése (35 %).
  2.) a szakmára jellemző cukrászipari termék készítésének ismertetése (35 %).

3.) ábra (rajz, fénykép) segítségével, egy sütő- és egy cukrászipari gép, berendezés ke-
zelésének, tisztításának, valamint munkavédelmi előírásainak ismertetése (10 %),

4.) szakmai számítási feladatok megadott termékmennyiség és megadott összetétel
alapján (20 %)

7/10

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 50%-át elérte.

Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: sütő- és cukrászipari termékkészítés
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Sütő- és cukrászipari termékek
előállítása és szakmai beszélgetés. A vizsgán az A és a B feladatsorból is vizsgázik a
vizsgázó.
A.) Sütőipari termékek készítése és bemutatása
A következő feladatsorból egy feladat végrehajtása:

1) A rendelkezésre bocsátott anyagösszetétel alapján búza- vagy rozsos- vagy rozske-
nyerek készítése kovászos tésztakészítési eljárással, többféle tömegben és alakkal a

termékek bemutatása, tömeg és érzékszervi ellenőrzése, egy rendelkezésére bocsátott
termék szakszerű csomagolása és jelölése
vagy

2) A rendelkezésre bocsátott vagy saját anyagösszetétel (receptúra) alapján vizes tész-
tából készült péksütemények készítése, legalább háromféle tömeggel vagy alakkal a

termékek bemutatása, tömeg és érzékszervi ellenőrzése, egy rendelkezésére bocsátott
termék szakszerű csomagolása és jelölése
vagy

3) A rendelkezésre bocsátott vagy saját anyagösszetétel (receptúra) alapján tejes tész-
tából készült péksütemények készítése, legalább háromféle tömeggel vagy alakkal a

termékek bemutatása, tömeg és érzékszervi ellenőrzése, egy rendelkezésére bocsátott
termék szakszerű csomagolása és jelölése
vagy

4) A rendelkezésre bocsátott vagy saját anyagösszetétel (receptúra) alapján dúsított
tésztából készült péksütemények készítése, legalább háromféle tömeggel vagy alakkal
a termékek bemutatása, tömeg és érzékszervi ellenőrzése, egy rendelkezésére bocsátott
termék szakszerű csomagolása és jelölése,
vagy

5) A rendelkezésre bocsátott vagy saját anyagösszetétel (receptúra) alapján tojással
dúsított tésztából készült finom pékáruk készítése, legalább háromféle tömeggel vagy
alakkal a termékek bemutatása, tömeg és érzékszervi ellenőrzése, egy rendelkezésére
bocsátott termék szakszerű csomagolása és jelölése
vagy

6) A rendelkezésre bocsátott vagy saját anyagösszetétel (receptúra) alapján omlós
tésztából készült finom pékáruk készítése, legalább háromféle tömeggel vagy alakkal a
termékek bemutatása, tömeg és érzékszervi ellenőrzése, egy rendelkezésére bocsátott
termék szakszerű csomagolása és jelölése

8/10
vagy

7) A rendelkezésre bocsátott vagy saját anyagösszetétel (receptúra) alapján leveles
tésztából készült finom pékáruk készítése, legalább háromféle tömeggel vagy alakkal a
termékek bemutatása, tömeg és érzékszervi ellenőrzése, egy rendelkezésére bocsátott
termék szakszerű csomagolása és jelölése
A vizsgarész megoldására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc.
A sütőipari termékek készítéséhez kapcsolódó szakmai beszélgetés időtartama: 10 perc.
A szakmai beszélgetés százalékos aránya a vizsgarészen belül: 5 %
B feladatsor: Cukrászipari termékek készítése

Meghatározott darabszámban, a rendelkezésre bocsátott vagy saját anyaghányad segít-
ségével, kétféle cukrászipari termék készítése az alábbiak szerint:

− egy uzsonnasütemény vagy teasütemény készítése,

− egy kikészített sütemény készítése és a terméken egyszerű díszítő műveletek el-
végzése.

A munka során a vizsgázó a rendelkezésére álló gépeket és berendezéseket – a munka-
védelmi előírások betartásával – üzemelteti, munkáját a higiéniai- és élelmiszerbizton-
sági szabályok figyelembevételével végzi. Az elkészült terméket – a vonatkozó jog-
szabályi előírásoknak megfelelően – minősíti, a termék gyártásával kapcsolatban a

vizsgabizottsággal szakmai beszélgetést folytat. A beszélgetés során ismertetni kell a
feladatot, az elkészült termékek minőségét, az esetleges hibákat és azok megelőzési,
kijavítási lehetőségeit.
A vizsgarész megoldására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc.
A cukrászipari termékek készítéséhez kapcsolódó szakmai beszélgetés időtartama: 10
perc.
A szakmai beszélgetés százalékos aránya a vizsgarészen belül: 5 %
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300+300
+10 + 10 perc Összesen 640 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80 % (A feladat 40%, B
feladat 40%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A Sütőipari termékek előállítása és bemutatása vizsgarész értékelésének szempontjai:
− A termékkészítéshez szükséges nyersanyagok kiszámítása (10 %),
− Termékkészítés szakszerűsége (35%),
− Késztermék tömege, érzékszervi tulajdonságai (35 %),
− Csomagolás és jelölés szakszerűsége (10%)

− Termékkészítés higiéniája, élelmiszerbiztonsági és munkavédelmi szabályok betar-
tása (10 %).

9/10
B Cukrászipari termékek készítésének értékelése:
− Termékkészítés szakszerűsége (35%),
− Késztermék külső megjelenése, állaga, állománya, íze és a díszítés kivitelezése
(55%),

− Termékkészítés higiéniája, élelmiszerbiztonsági és munkavédelmi szabályok betar-
tása (10 %),

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám leg-
alább 60 %-át elérte (összesen, és A illetve B feladatonként is).

Bemeneti feltétel: alapfokú iskolai végzettség + foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
A tanfolyam ára: 180 000 Ft
Kamatmentes részletfizetés lehetséges, Felnőttképzési hitel felvétele lehetséges
A tanfolyam hossza: 4 hónap
Gyakorlati oktatási helyszínek:

Nardai Anita e.v.

Pék-Cukrász Mester
Magyar Pékek Fejedelmi Rendje
Rendfő

               

https://www.facebook.com/Falatnyi-pékség-416635631750797
10 fő esetén azonnal indulunk.
A képzés végén tanúsítványt adunk, melynek birtokában szakmai vizsgára bocsátható valamely független akkreditált vizsgaközpontban, ahol eredményes szakmai vizsga esetén szakmai bizonyítvány szerezhető.

Vizsgadíj: kb. 50.000 Ft (vizsgacentrumnak fizetendő)

E/2020/000378

Jelentkezés

Népszerű szakképzések