+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

ÉlelmiszeriparVendéglátás

07214013 számú Speciális-mentes sütőipari termékkészítő megnevezésű szakképesítés élő online oktatás

250 óra
indul: 2022/10/30
180.000 Ft
250 óra
indul: 2022/10/30
180.000 Ft
A képzésről

Programkövetelmény

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 0721 élelmiszergyártás

A speciális-mentes sütőipari termékkészítő különböző eljárásokkal kizárólag speciális-mentes

sütőipari termékeket készít. Ezeken belül készít például glutén – laktóz – kazein – szója men-
tes illetve egyedi táplálkozási igényt kielégítő sütőipari termékeket. Munkája során meghatá-
rozza a szükséges nyersanyagok fajtáit és mennyiségét. Előkészíti a speciális-mentes sütőipari

termékekhez szükséges nyersanyagokat, majd azokból kovászt vagy tésztát készít. A speciá-
lis-mentes sütőipari termékekhez szükséges tésztákat érleli, majd feldolgozza különböző tö-
megű, alakú termékekké. Tésztalazítást végez, majd a terméket megsüti. A speciális-mentes

sütőipari készterméket felelősséggel kezeli, ha szükséges csomagolja és a vevő számára jelö-
léssel látja el. Munkája során betartja a vonatkozó technológiai és minőségbiztosítási előírá-

2/9

sokat. Munkáját sütőipari gépek, berendezések és eszközök segítik, melyeket szakszerűen
kezel. A hulladékokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli, környezettudatos

magatartással végzi a munkáját. Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmi-
szerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások

betartásával végzi.

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: sütőipari területen szerzett minimum 3 év
gyakorlat

Írásbeli vizsga
10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: A speciális-mentes termékek készítésének

ismertetése, gépek és berendezések kezelésének, munkavédelmének és higiéniai elő-
írásainak ismertetése, valamint szakmai számítási feladatok elvégzése.

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
1.) Speciális-mentes termékek készítésének ismertetése: a szakmára jellemző sütőipari

termék készítésének ismertetése. Speciális-mentes sütőipari termékek gyártástechno-
lógiája, a gyártás műveletei, az egyes műveletek célja, feltételei, technikai megoldásai,

a műveletek során lejátszódó folyamatok. (70 %).

2.) Ábra (rajz, fénykép) segítségével egy sütőipari berendezés kezelésének, tisztításá-
nak, valamint munkavédelmi előírásainak ismertetése (10 %).

3.) Szakmai számítási feladatok: egy speciális-mentes termék anyagszükségletének és
tápértékének számítása, adott termékmennyiség és megadott termékösszetétel alapján.
(20 %)
A feladatok között szerepelnie kell:

 • igaz-hamis állítások eldöntése, feleletválasztás (a feladatok aránya az összes feladathoz
  képest legfeljebb 20%)
 • termék megnevezése, technológiai lépések helyes sorrendbe állítása (a feladatok ará-
  nya az összes feladathoz képest legfeljebb 20%)

7/9

 • hiányos szöveg kiegészítése, táblázat, ábra, folyamatábra hiányos elemeinek kitöltése
  (a feladatok aránya az összes feladathoz képest legfeljebb 10%)
 • rövid feleletalkotás (a feladatok aránya az összes feladathoz képest legfeljebb 20%)
 • géprajz (ábra) felismerése, berendezés megnevezése, kezelésének ismertetése (a fel-
  adatok aránya az összes feladathoz képest legfeljebb 10%)
 • szakmai számítási feladat (a feladatok aránya az összes feladathoz képest legfeljebb
  20%)
  10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
  10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 %
  10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
  Értékelés útmutató alapján történik.
  1.) speciális-mentes sütőipari termék készítésének ismertetése (70 %).

2.) ábra (rajz, fénykép) segítségével, egy sütőipari gép, berendezés kezelésének, tisztí-
tásának, valamint munkavédelmi előírásainak ismertetése (10 %),

3.) szakmai számítási feladatok megadott termékmennyiség és megadott összetétel
alapján (20 %)
10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 50%-át elérte.

10.3 Projektfeladat
10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: speciális-mentes sütőipari termékkészítés
10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: speciális-mentes sütőtermékek
előállítása és szakmai beszélgetés.
A következő feladatsorból egy feladat végrehajtása:
1) A rendelkezésre bocsátott anyagösszetétel alapján gluténmentes termékek készítése
a termékek bemutatása, tömeg és érzékszervi ellenőrzése, egy rendelkezésére bocsátott
termék szakszerű csomagolása és jelölése
vagy

2) A rendelkezésre bocsátott anyagösszetétel alapján laktóz vagy cukormentes termé-
kek készítése a termékek bemutatása, tömeg és érzékszervi ellenőrzése, egy rendelke-
zésére bocsátott termék szakszerű csomagolása és jelölése

vagy

3) A rendelkezésre bocsátott anyagösszetétel alapján egyedi táplálkozási igényt kielé-
gítő termékek készítése a termékek bemutatása, tömeg és érzékszervi ellenőrzése, egy

rendelkezésére bocsátott termék szakszerű csomagolása és jelölése
A vizsgarész megoldására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc.
A szakmai beszélgetés százalékos aránya a vizsgarészen belül: 5 %

8/9

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc +
10 perc szakmai beszélgetés
10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80 %
10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A Sütőipari termékek előállítása és bemutatása vizsgarész értékelésének szempontjai:
− A termékkészítéshez szükséges nyersanyagok kiszámítása (10 %),
− Termékkészítés szakszerűsége (35%),
− Késztermék tömege, érzékszervi tulajdonságai (35 %),
− Csomagolás és jelölés szakszerűsége (10%)

− Termékkészítés higiéniája, élelmiszerbiztonsági és munkavédelmi szabályok betar-
tása (10 %).

10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 60 %-át elérte.

A tanfolyam ára: 180 000 Ft
Kamatmentes részletfizetés lehetséges, Felnőttképzési hitel felvétele lehetséges
A tanfolyam hossza: 3 hónap
Gyakorlati oktatási helyszínek: Veszprém
10 fő esetén azonnal indulunk.
A képzés végén tanúsítványt adunk, melynek birtokában szakmai vizsgára bocsátható valamely független akkreditált vizsgaközpontban, ahol eredményes szakmai vizsga esetén szakmai bizonyítvány szerezhető.

Jelentkezés

Népszerű szakképzések