+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

Kereskedelem

Raktáros online

200 óra
indul: 2022/10/30
180.000 Ft
200 óra
indul: 2022/10/30
180.000 Ft
A képzésről

Részszakma

A raktáros a telephelyeken és raktárakban ellenőrzi és koordinálja a raktárban folyó munkákat.
Gondoskodik az új termékek felcímkézéséről, az áruk áthelyezéséről, csoportosításáról stb.
Közreműködik a készletezési és leltározási folyamatokban, a nyilvántartási és információs
rendszer működtetésében, valamint az anyagok szakszerű tárolásának megszervezésében és az
anyag- és áruszállítás irányításában. Raktározás területén segíti és szakmai vezetője irányításával
ellátja a be- és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, elvégzi a komissiózás és
az expediálás műveleteit. Kezeli a kézi árumozgató eszközöket, a raktári szoftvereket és
kapcsolódó egységeiket (pl. vonalkódleolvasót használ).

Raktáros 7530 Raktárkezelő

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
Alkalmassági követelmények: –
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Raktározási folyamatok
A vizsgatevékenység leírása:
A vizsgázó az áruátvételi, betárolási, komissiózási, expediálási, árukiadási, leltározási
folyamatokból minimum három folyamatot végez el a szükséges papír alapú (vagy
elektronikus) bizonylatolással. A vizsgázó egy adatközlő lapon különböző, minimum 3
raktározási folyamatra, folyamatonként minimum 5 db különböző árucikkre vonatkozó
feladatot kap, melyet egy külső, vagy a vizsgaszervező által berendezett saját teremben,
„raktárban” kell elvégeznie. A raktárban legalább 20 különböző árucikk jelenjen meg,
cikkenként minimum 3-3 termékkel, egységcsomagolásban. A raktárkészletnek nem
szükséges valós termékekből állnia, de egyedi cikkszámmal és vonalkóddal kell
rendelkezniük. Az elvégzett feladatokról a folyamathoz szükséges bizonylatokat ki kell
állítania, mely a vizsga dokumentációjának részét és a szakmai beszélgetés alapját képezi. A
dokumentáció kiállítása után a vizsgabizottság tagjai a feladatokhoz kapcsolódó elméleti
kérdéseket tehetnek fel a vizsgázónak.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgatevékenység értékelése a vizsgaszervező által készített részletes értékelési útmutató
alapján történik.
Lehetséges értékelési szempontok:
● feladatutasítás megértése;
● a feladat kivitelezésének, a megvalósítás lépéseinek sorrendje;
● áruforgalmi bizonylatok tartalmi kellékeinek ismerete;
● önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség.
● feladathoz kapcsolódó szakmai ismeretek mélysége;
Lehetséges értékelési módszerek:
● gyakorlati munkavégzés;
● szakmai ismeret mélysége

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-
át elérte.

10 fő esetén azonnal indulunk.
A képzés végén tanúsítványt adunk, melynek birtokában szakmai vizsgára bocsátható valamely független akkreditált vizsgaközpontban, ahol eredményes szakmai vizsga esetén szakmai bizonyítvány szerezhető.

Vizsgadíj: kb. 50.000 Ft.

Jelentkezés

Népszerű szakképzések