+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

Építőipar

Falazó kőműves

960 óra
indul: 2022/10/30
200.000 Ft
960 óra
indul: 2022/10/30
200.000 Ft
A képzésről

Részszakma

Tananyagegységek:

Alapozás
Falszerkezetek és falazóhabarcsok anyagai
Teherhordó falszerkezetek
Nem teherhordó falszerkezetek
Kémények, szellőzők
Boltövek
Nyílásáthidalók

A falazó kőműves megismeri a kőműves szakma különböző tevékenységeit, alapvető
technológiáit. A falazó kőműves építészeti és tartószerkezeti terveket olvas és értelmez. Ismeri
és betartja a kivitelezési munkafolyamatok sorrendiségét, különös tekintettel a falazási
munkákra. Eszközöket, kézi szerszámokat, villamos kéziszerszámokat, építőipari kisgépeket
biztonsággal kezel. A falazó kőműves munkák végzéséhez szükséges építő- és segédanyagokat
ismeri, azokat szakszerűen használja. Felkészül az önálló, illetve csoportos felelős
munkavégzésre. Tervdokumentáció alapján, irányítással részt vesz az egyszerű épületek és a
falazott kőműves szerkezetek helyének kitűzésében. Alépítményi szerkezetek talajpára és
talajnedvesség elleni szigetelését végzi bitumenes szigetelőanyagokkal. Tervdokumentáció
alapján kő, kerámia, pórusbeton és beton anyagú falszerkezeteket épít. Falazó munkaállványt
épít és bont. Ismeri az épületszerkezeteket és azok csomópontjainak kialakítási szabályait,
betartja a vonatkozó tartószerkezeti és hőtechnikai szabványok előírásait. Látszó
téglaburkolatú réteges falszerkezetet épít. Bontási terv alapján falszerkezeteket bont,
falszerkezetekben utólagos nyílásáttöréseket, nyílásáthidalásokat alakít ki. Helyszíni felmérés
és/vagy tervdokumentáció alapján meghatározza a falszerkezetek megépítéséhez szükséges
anyagok mennyiségét. Egyéni védőeszközöket használ. A falazó kőműves munkák munka-,
baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályait ismeri, és azokat tudatosan betartja.

Falazó kőműves 7511

Épületfalazó kőműves
Falazó kőműves
Gázkémény készítő
Gyárkéményépítő kőműves
Karbantartó kőműves
Kéményépítő kőműves
Tűzállófalazat-készítő

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A vizsgatevékenység megnevezése: Falazó kőműves projektfeladat
A vizsgatevékenység leírása:
Produktum
A vizsgaközpont által készített műszaki tervdokumentáció, vagy alaprajzi/metszeti
részletrajzok alapján falazó munka végzése előkészített területen.
A produktum vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésre és értékelésére irányul:

23

 • Falazási munka végzése: alaprajz/metszet értelmezése, falszerkezet kitűzése, falazási
  munka végzése vázkerámia falazóanyag felhasználásával, hagyományos falazási
  technológiával, teherhordó és nem teherhordó fal építése 5 sor magasságban (összetett
  falidom falazása, főfal és válaszfal kapcsolatának szakszerű kialakítása), összesen 3,0 m
  2

felületen – egyéni feladat.

 • Előregyártott rendszeráthidaló beépítése: nyíláskiváltás kialakítása terv alapján
  teherhordó és nem teherhordó falazatban is egyaránt – páros feladat. (Az áthidaló(ka)t
  mindkét faltípus esetében az 5. sorban kell elhelyezni.)
  A produktum (kivitelezési feladatsor) aránya a projektfeladat teljes feladatsorán belül:A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc
  10.7.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100%
  10.7.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
  A) A produktum értékelésének sajátos szempontjai:
  A produktum értékeléséhez a vizsgaszervezőnek (akkreditált vizsgaközpontnak) részletes
  értékelő lapot kell összeállítania az alábbi lényeges szempontok figyelembevételével:
  feladat típusa értékelési szempont súlyarány

a

falazási munka
(teherhordó fal)

falszerkezet kitűzése

35%

falazat méretei
függőlegesség
vízszintesség
falsík
derékszög
megjelenés
munkavédelem, szerszámhasználat

b

falazási munka
(nem teherhordó fal)

falszerkezet kitűzése

25%

falazat méretei
függőlegesség
vízszintesség
falsík
derékszög
megjelenés
munkavédelem, szerszámhasználat

c
teherhordó és nem
teherhordó falszerkezetek
kapcsolatának kialakítása

falazóelemek szakszerű kapcsolata
(bekötő szalag alkalmazása) 10% csatlakozó (álló) hézag kialakítása,
kitöltése

d
áthidaló beépítése
(teherhordó fal)

felfekvések szakszerű kialakítása

20%

fogadó felület kialakítása –
habarcságy, vízszint
felfekvési hossz
vízszintesség
áthidalók helyzete – falsíkhoz képest
áthidalók helyzete – szakszerű
elhelyezés
áthidalók helyzetbiztosítása
munkavédelem, szerszámhasználat

e
áthidaló beépítése
(nem teherhordó fal)

felfekvések szakszerű kialakítása 10% fogadó felület kialakítása –

24
habarcságy, vízszint
felfekvési hossz
vízszintesség
áthidaló helyzete – falsíkhoz képest
áthidalók helyzete – szakszerű
elhelyezés
ráfalazás – falegyen kialakítása
munkavédelem, szerszámhasználat
munkaterület átadása, hulladékkezelés

összesen: 100%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a vizsgatevékenység minden egyes
vizsgarészében a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Vizsgadíj: kb. 50.000 Ft.

Jelentkezés

Népszerű szakképzések