+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

Építőipar

Betonacél-szerelő

480 óra
indul: 2022/10/30
200.000 Ft
480 óra
indul: 2022/10/30
200.000 Ft
A képzésről

Részszakma

Tananyagegységek:

Anyagismeret
Geodéziai ismeretek
Tervolvasás
Munkavédelem
Helyszíni előkészítő és befejező munkálatok
Helyszíni beton- és vasbeton munka

A betonacél-szerelők az épületek vasbeton szerkezeteinek elkészítéséhez szükséges betonacélt

szerelik. Kihúzza, egyengeti, méri, darabolja, hajlítja a betonacél szálakat. Az elkészített zsalu-
zatba elhelyezi és összeköti és rögzíti az acél szálakat. Statikus terveket olvas, ismeri a vasbe-
tonhoz szükséges épületszerkezeti anyagokat, azok főbb jellemzőit és a beépítésükhöz szüksé-
ges technológiai folyamatokat. Munkájához a szükséges mérőeszközöket, gépeket, berendezé-
seket működteti és a kéziszerszámokat, kisgépeket biztonsággal használja. Csapatban dolgozva

maradandó, látványos szerkezeteket alkot, szívesen dolgozik magasban és a szabadban is. A

betonacél-szerelő munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályait ismeri, azokat tudato-
san betartja.

A kivitelezés során keletkezett hulladékokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően szállítja,
tárolja.

Betonacél-szerelő 7515

Betonacélváz-elhelyező
Betonsablon-összeszerelő,
betonacélváz-elhelyező

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése.
Alkalmassági követelmények:
Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges.
Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges.

A vizsgatevékenység megnevezése: Betonacél-szerelő feladatok
A vizsgatevékenység leírása: A vizsgázó betonacélt vág, hajlít, szerel, rögzít az előre
elkészített zsaluzatba a feladatot a vizsgaközpont által biztosított dokumentáció alapján hajtja
végre.
A dokumentáció tartalmazza:

  • az elkészítéshez szükséges méreteket,
  • az előkészített anyagok, segédanyagok mennyiségét,
  • az elkészítés módját, folyamatát, elkészítéshez szükséges gépek, eszközök, szerszámok listá-
    ját.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100 %

Jelentkezés

Népszerű szakképzések