+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

EgyébVendéglátás

10134004 számú Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető – Housekeeping – Stewarding megnevezésű szakképesítés élő online elmélet

200 óra
indul: 2022/10/30
180.000 Ft
200 óra
indul: 2022/10/30
180.000 Ft
A képzésről

Programkövetelmény

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 1013

A Housekeeping-Stewarding területet vezető személy, a szálláshely motorja. A beosztottak,
takarítást végző kollégák munkavégzéséért felelős. A legfontosabb feladata az ellátandó
területeken folyó munka megszervezése, és mint egy részleg vezetője, tervezési, irányítói,
szervezési és ellenőrzési, értékelési tevékenysége van. Kapcsolatot tart a szálláshely többi
részlegének vezetőjével (Front Office, Karbantartás, Szobaszerviz, Étterem, Rendezvény)
valamint a beszállítókkal és a szakmai szervezetekkel is.Rendkívül felelősségteljes munkakör.
A feladatai közé tartozik többek között a megfelelő színvonal biztosítása a szálláshely teljes
területén, a vendégek szállodával szembeni, tisztasággal összefüggő elvárásainak teljesítése, a
vendégszobák, vendégterek, raktárak ellenőrzése tisztasági és műszaki szempontból.

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: –

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: –

A képzés által nyújtott szaktudás lehetőséget ad arra, hogy szállodai gondnoknői feladatok
ellátására. Széleskörű érdeklődés nyilvánul meg a szakma iránt, a fővárosban és vidéken is a
szálláshelyek megnövekedett volumene várja. Ennek a pozíciónak a betöltője a szálloda egyik
motorja, így a piacképes végzettség előnyt jelenthet a munkaerőpiacon.

Egyéb feltételek:
11.2 Írásbeli vizsga

4 A megfelelő válasz aláhúzandó.ir

7/8

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Housekeeping-Stewarding ismeretek
11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

● Ismeri a szálláshelyek munkaterületeit, közöttük fennálló kapcsolatot és
ezen munkaterületek helyiségeit
● Ismeri a tisztítószerek és takarítógépek típusait, valamint azok
használatát és működését
● Tisztában van az adminisztrációs feladataival, kötelezettségeivel
(minibár terhelést végez, szobastátuszt jelent, készleteket feltölti,
szobabekészítéseket megoldja, munkaidő-beosztást készít, továbbítja a
könyvelés irányába heti/havi dokumentumokat.)
● Közreműködik a vendégpanaszok kezelésében.
● Kezeli a talált tárgyakat, nyilvántartást vezet
● Elvégzi a szobastátusz jelentést, a minibár terheléseket, szobatörzslap
vezetést, karbantartási hibák jelentését digitális eszköz használatával.
● A dolgozók számára elkészíti a munkabeosztást. Összeállítja a jelenléti
íveket, teljesítménylapokat, beszerzéssel kapcsolatos dokumentumokat
a könyvelési részleg számára.
● Irányítja a Houskeeping és a Stewarding feladatait, és kapcsolatot tart a
többi részleg vezetőjével (Front Office, F&B, Szobaszervíz,
Rendezvény, Adminisztráció, Karbantartás, Mosoda-varroda), valamint
a beszállítókkal és szakmai szervezetekkel

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %
11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Online vizsgafeladat automatikus
kiértékelés
A vizsgafeladat értékelése az eredmények alapján:
● a szükséges dokumentáció vezetése
o felismeri és kitölti az előírásoknak megfelelően a
feladatban megadott dokumentumot
● szakmai protokoll, a feladat szakszerű megoldása
o a saját feladatait precízen elvégzi (jelentések, terhelések)
● ismeri a felhasznált tisztítószereket, eszközöket és azok
használatát
● információközvetítés a társrészlegek között elvégzi

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes
pontszám legalább 51 %-át elérte.

11.3 Projektfeladat
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati vizsgamunka

8/8
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

Egy délelőtti műszak modellezése szituációs feladatok megoldásával. Elvégzi a
munkakiosztást. Elvégzi a szobastátusz jelentést, a minibár terheléseket,
szobatörzslap vezetést. Intézi a vendégszobai bekészítést, (különös
figyelemmel a VIP vendégekre), szobaszervízt. Irányítja a Housekeeping és a
Stewarding feladatait, és felveszi a kapcsolatot a mosoda vezetőjével.
Leleltároz egy emeleti raktárt, és összehasonlítja egy korábbival és levonja a
következtetéseket.
11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %
11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

● szakmai, biztonsági, higiéniai szabályok betartása (tűz-, munka-
, balesetvédelem);
● gyakorlat/megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése;
● gyakorlat/kivitelezés/megvalósítás során alkalmazott gépek,
berendezések, eszközök, anyagok használata
● kommunikáció minősége a kollégákkal/ügyfelekkel/
vendégekkel/kliensekkel/betegek-kel stb. (szóbeli kikérdezés);
● a szükséges dokumentáció vezetése, előre nem látható helyzetek,
fellépő problémák kezelése, döntéshozás;
● önállóság, hatékonyság

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 60 %-át elérte.

10 fő esetén azonnal indulunk.
A képzés végén tanúsítványt adunk, melynek birtokában szakmai vizsgára bocsátható valamely független akkreditált vizsgaközpontban, ahol eredményes szakmai vizsga esetén szakmai bizonyítvány szerezhető.

Jelentkezés

Népszerű szakképzések