+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

KereskedelemKertészet

08123004 számú Kertészeti árudai eladó megnevezésű
szakképesítés

600 óra
indul: 2022/10/30
200.000 Ft
600 óra
indul: 2022/10/30
200.000 Ft
A képzésről

Programkövetelmény

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 0812

A Kertészeti árudai eladó munkája során cserepes, konténeres és szabad gyökerű illetve
gyökér nélküli vágott élő növényekkel (karácsonyi fenyő, fenyőágak, stb.), és ezek nevelésével összefüggő eszközökkel, anyagokkal dolgozik, ezért a növények tulajdonságainak
ismerete, valamint a növénynevelés anyagainak, eszközeinek felhasználásának ismerete
alapvető a kertészeti árudai tevékenység szakszerű elvégzéséhez.
2/13
Képes az áru szakszerű és esztétikus elhelyezésére az eladótérben, kültéren vagy raktárban
és ismeri a növény értékesítésben alkalmazható POS (Point of Sale) kialakításának lehetőségeit, módjait. A növényeket megfelelően kezeli, ápolja. Az áruátvételt, leltározást előírás szerint tudja végezni. Képes az értékesítést megelőző feladatok elvégzésére (áru kicsomagolása, felcímkézése, csoportosítása, vásárlóbarát elhelyezése). A vásárlóval szembeni viselkedése és megjelenése megfelelő, ismeri a legegyszerűbb értékesítési technikákat, a vásárlókkal kezdeményezett kommunikáció alapvető tudnivalóit. Tudja használni a
pénztárgépet, ismeri a készpénzes és egyéb fizetési módok gyakorlati teendőit és ismeri az
online számlázás szabályait, módjait. Képes a kertészeti áruda önálló nyitására és zárására. Betartja a munka-, környezet-, és balesetvédelmi szabályokat. Csapatmunkában és
önállóan is tud dolgozni. Folyamatosan képezi magát, ismeri az árueladás rendszerét és
szabályozását

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Növényismereti vizsga

Jelentkezés

Népszerű szakképzések