+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

ÉlelmiszeriparVendéglátás

07214009 számú Borász megnevezésű szakképesítés élő online elmélet

300 óra
indul: 2023/09/15
180.000 Ft
300 óra
indul: 2023/09/15
180.000 Ft
A képzésről

Programkövetelmény

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 0721 Élelmiszergyártás

A borász borkészítéshez értő, a szaktechnológia alkalmazásában jártas szakember. Elvégzi az
erjesztést és a kierjedt újbor kezelését, érlelését, az elkészült bort a piaci igényeknek
megfelelő formában palackozza. Kezeli és működteti borászati műveletekhez tartozó gépeket
és berendezéseket. A szaktechnológia során szükséges laboratóriumi alapvizsgálatokat
elvégezi, méréseinek eredményét értelmezni képes, a szükséges technológiai lépéseket mérési
eredményei alapján megtervezi, végrehajtja. Szakmai alapismeretei alapján borkóstolót,
borbemutatót tart. Munkája során a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási,
élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó
előírások betartásával, a jó gyártási gyakorlat (GMP) szemléletével végzi.

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: –
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükségesek
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: —

A borászképzés az élelmiszeripar ágazathoz tartozó szakmai képzés, amely tanúsítvány
megszerzésével, majd ennek alapján akkreditált vizsgaközpontban megszerzett szakképesítés
megszerzésével zárul. A borászat Magyarországon az egyik legősibb és legjobban megbecsült
tevékenység. A borász ismeretei kiterjednek a szőlő szüretre, a szőlőfajták feldolgozására, a
borkészítés műveleteire és a bor értékesítésére. A jó minőségű bor előállítása nagyon összetett
ismereteket igénylő munka. A borászatok Magyarországon sokszor családi környezetben
működnek, ahol a szőlész-borász szakma tradíció. A jó borász szakember tudása a
borászatokban nagy kincs.

Egyéb feltételek:
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Borászati ismeretek
A vizsgatevékenység, (írásbeli vizsga) vagy részeinek leírása:
20 feladat, melyek közt rövid kifejtős feladatok, feleletválasztásos feladatok, alapvető
szakmai számolási feladatok szerepelnek.
A feladatok témakörei:
o Szőlőminőségi és mennyiségi átvétele, feldolgozása 10%
o Fermentáció – erjesztéstechnológia 10%
o Borkezelések – tisztító – stabilizáló eljárások: 30%
o Borok érlelése – borpalackozás 25%
o Borvizsgálati módszerek – borászati analitika 15%
o Környezettvédelem – Borászati melléktermék hasznosítás 5%
o Borászati higiéniai – minőségbiztosítási feladatok 5%
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás értékelési útmutató alapján
történik.
o Szőlőminőségi és mennyiségi átvétele, feldolgozása 10%
o Fermentáció – erjesztéstechnológia 10%
o Borkezelések – tisztító – stabilizáló eljárások: 30%
o Borok érlelése – borpalackozás 25%
o Borvizsgálati módszerek – borászati analitika 15%
o Környezettvédelem – Borászati melléktermék hasznosítás 5%
o Borászati higiéniai – minőségbiztosítási feladatok 5%
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 50 %-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: gyakorlati vizsga szakmai beszélgetéssel és
vizsgabor, vizsgabor készítés bemutatása.
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

 1. vizsgarész – gyakorlati vizsga szakmai beszélgetéssel
  Gyakorlati munkavégzés: a feladat során a vizsgázónak a technológia során alkalmazott gép,
  gépek technológia összeszerelését beállítását kell bemutatnia. Ennek során szóban ismerteti a
  technológiai lépcső – gép vagy berendezés feladatát, részeit, a technológiában betöltött
  szerepét, szabályozási lehetőségeit és a vonatkozó munkavédelmi és higiéniai előírásokat.
 2. vizsgarész – vizsgabor és vizsgabor készítésének és bemutatása
  A vizsgázónak, a képzési időszakban rendelkezésére bocsátott szőlőalapanyagból, a
  gyakorlati képzőhely infrastruktúrájának, – üzemének, eszközeinek, berendezéseinek,
  laboratóriumának, mérőműszereinek – alkalmazásával, használatával, a hatályos
  szakmai, technológiai és kereskedelmi rendelkezések alapján, forgalomba hozatalra
  alkalmas palackos bort, készterméket állít elő. A projektfeladat végzése során,
  erjesztést indít, kiszámolja a szükség szerinti adalék és segédanyag igényt,
  borkezeléseket, tisztító és stabilizáló műveleteket hajt végre a vizsgaboron, illetve
  elvégzi az egyes műveletekhez rendelhető szakmai számításokat. Anyagnorma alapján
  palackozást tervez és hajt végre, megtervezi a csomagolás köteles és megengedett
  információ tartalmát. A vizsgabor készítés technológia folyamatát analitikai
  méréseivel követi nyomon, illetve technológiai döntéseit saját méréseink alapján hozza
  meg. Méréseit és a technológia menetét detektálja, az így készült jegyzőkönyvek, –
  műveleti és analitikai napló – alapján számol be a vizsgabizottságnak munkájáról. A
  borászati technológiáról a vizsgabizottsággal szakmai beszélgetést folytat. A vizsgázó
  a vizsgabizottságnak egy általa készített és palackozott bor terméket bemutat, majd
  ismerteti a vizsgabizottsággal a termékek jelölésére vonatkozó előírásokat és válaszol
  az azzal kapcsolatos kérdésekre. A beszélgetés időtartama maximum 30 perc.
  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Szakmai anyagismeret: 15%
Számítási feladat: 15%
Technológia ismeret: 35%
Csomagolás-jelölés 10%
Általános termékismeret: 15%
Szakmai beszélgetés 10%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 60 %-át elérte.

10 fő esetén azonnal indulunk.
A képzés végén tanúsítványt adunk, melynek birtokában szakmai vizsgára bocsátható valamely független akkreditált vizsgaközpontban, ahol eredményes szakmai vizsga esetén szakmai bizonyítvány szerezhető.

Jelentkezés

Népszerű szakképzések