+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

KereskedelemSzépségipar

04163016 számú Drogerista megnevezésű szakképesítés

160 óra
indul: 2022/10/30
150.000 Ft
160 óra
indul: 2022/10/30
150.000 Ft
A képzésről

Programkövetelmény

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 0416 Nagy- és kiskereskedelem

A drogerista drogériaüzletekben és bemutatókon a vásárlói igényeknek megfelelően
tájékoztatást nyújt a drogériákban kapható termékekről (kozmetikumokról, női higiéniás
termékekről, gyógyhatású készítményekről, drogériákban kapható gyógyszerekről,
étrendkiegészítő termékekről, ápoló-, mosó- és tisztítószerekről, állateledelekről), valamint
azok összetevőiről, hatásairól és felhasználási lehetőségeiről, illetve ajánlja azokat. Nyomon
követi az ezen a területen megvalósuló fejlesztéseket és trendeket.
Feladata az egyes drogériai termékek jellemzőinek és használatának ismertetésén túl a
vásárlók érdeklődésének felkeltése, valamint a termékek bemutatása. A drogerista elősegíti a
vevő igényeihez igazodó vásárlást.

Iskolai előképzettség:alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Értékesítési ismeretek

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység az
értékesítési alapismeretek modul (drogériában alkalmazandó értékesítési
módok, technikák) tanulási eredményeit méri.
Az írásbeli vizsga egy 100 pontos feladatsorból áll .
● A feladatok 20%-a párosítási feladatot tartalmaz . Szakmailag összetartozó
fogalmakat / kifejezéseket párosítása (pl.: fogalom és meghatározása.)
● 30%-ban feleletválasztásból áll. Legalább három megadott lehetőség közül
kell megjelölni a helyes választ.
● 30%-ban igaz-hamis állítások megjelölése a feladat. Meg kell jelölni, hogy
az adott állítás igaz, vagy hamis.
● 20%-ban feleletalkotást tartalmaz. Szöveg kiegészítése, a megadott
tartalmakkal.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység értékelése az
írásbeli vizsgafeladathoz összeállított javítókulcs alapján történik. Az egyes
kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás
során részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem
bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban
közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 40 %-át elérte.
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Értékesítés a drogériában
12/13
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgaszervező által összeállított
projektfeladat tételsor a drogériai termékismeret értékesítési környezetben történő
alkalmazásának tanulási eredményeit méri.
A projektfeladat során érintendő témakörök:
● Gyógynövények és gyógynövényeket tartalmazó termékek témakör
● Táplálékkiegészítő termékek témakör
● Kozmetikai termékek témakör
● Drogériai termékek témakör
A vizsgázó feladata, hogy valós bolti környezetben, szimulált vásárlás keretében,
válaszokat adjon a vásárló legalább 3 különböző termékcsoportba tartozó
termékre irányuló érdeklődő kérdéseire. Feladata továbbá, hogy kérdések
feltevésével feltárja a vásárló igényeit, tájékoztasson, valamint tanácsokat és
javaslatokat adjon a termék felhasználásával kapcsolatban, és segítse az
értékesítés folyamatát.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
● A projektfeladat végrehajtása során értékelendő a munka során alkalmazott
tanulási eredmények bemutatása, a feladatutasítások megértése,
kommunikáció minősége a vevőkkel és munkatársakkal.
● Az értékelésnél kiemelt szempont:
o a vásárló igényeinek felmérésére tett kérdések megfelelősége
o a vásárlónak nyújtott információ tartalmának helyessége
o a vásárlók tájékoztatásának teljeskörűsége
o a feladat kivitelezésének minősége, igényessége,
o a megvalósítás lépéseinek sorrendje,
o előre nem látható helyzetek önálló kezelése,
o fellépő problémák kreatív módon történő megoldása.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 50 %-át elérte.

Jelentkezés

Népszerű szakképzések