+36 30 618 7926​

Veszprém, Szeglethy József u. 7

Kereskedelem

04163007 számú Ruházati eladó megnevezésű szakképesítés

80 óra
indul: 2022/10/30
100.000 Ft
80 óra
indul: 2022/10/30
100.000 Ft
A képzésről

Programkövetelmény

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 0416 Nagy – és kiskereskedelem

Iskolai előképzettség:alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

A ruházati eladó az áruk jellemzőinek figyelembevételével mennyiségileg és minőségileg
átveszi, szakszerűen tárolja az árut. Előkészíti a ruházati termékeket értékesítésre, szakszerűen
hajtogat, sodor. Elhelyezi az árun az árucímkéket, az áruvédelmi eszközöket, az aktuális
fogyasztói árakat. Esztétikusan, az új trendek, szabályok figyelembevételével kihelyezi a
termékeket az eladótérben. Segíti a vevőt a megfelelő méret, szín és fazon kiválasztásában
stílusának és az aktuális divatnak megfelelően. Tájékoztat a termékekhez kapcsolódó
használati, viselési, kezelési jellemzőkről, és a kapcsolódó szolgáltatásokról. Igény szerint
csomagol, díszcsomagot készít. Külső/belső dekorációt készít/készíttet az aktualitásnak
megfelelően. Pontosan vezeti a kirakatkönyvet. Szakszerűen használja a pénztárgépet és a
munkáját segítő analóg és digitális berendezéseket, eszközöket. A fogyasztói
érdekvédelemnek, minőségirányítási előírásoknak megfelelően intézi a vevő reklamációkat.
Elvégzi az online értékesítést, kezeli a vásárlói adatbázis. Pontosan vezeti a működtetéshez
előírt nyilvántartásokat.

Írásbeli vizsga
11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Ruházati és áruforgalmi ismeretek
11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A feladatsor szöveges feladatokból áll és a következő témakörök tanulási eredményeit méri:
Ruházati és áruforgalmi ismeretek
Áruátvétel előtti feladatok, mennyiségi és minőségi áruátvétel. Áru előkészítési feladatok,
árkijelzés. Termékkihelyezés, szabályok, trendek, árumozgató eszközök használata.
Fogyasztóvédelem. Csomagolástechnika. Pénztárgépkezelés, ellenérték elszámolás,
pénzkezelés bizonylatai. Leltározási alapismeretek. Áru- és vagyonvédelem. Baleset-,
munka-, tűzvédelmi ismeretek. Környezetvédelem. Megrendelt áru összeállítása, előkészítése
kiszállításra. Ruházati anyagismeret. Technológia. Piktogramok.
Bizonylatok: megrendelő levél, szállítólevél
A vizsgafeladat a következő feladattípusokat tartalmazza, melyek közül legalább 4 fajta
jelenjen meg a feladatlapon:
● Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos megfogalmazása, értelmezése
● Szöveg kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése. A
mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
● Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / képeket kell párosítani, pl.
fogalom és meghatározása.
● Sorrendbe rendezés: folyamatok, sorrend optimalizálás
● Feleletválasztás: minimum három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.
● Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis. A
hamis állítást javítani, indokolni kell

9/11

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%
11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Az értékelés a javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Teljes pontszám csak a

hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során részpontszám adható, de ezt a javítási-
értékelési útmutató részletesen meghatározza. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges,

akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.
11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 40 %-át elérte.

11.3 Projektfeladat
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kereskedelmi gyakorlat
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgaszervező által
összeállított gyakorlati tételsor a következő témakörök tanulási eredményeit
méri:
11.3.3 Kereskedelmi egységben történő helyzet gyakorlat, áruforgalom, termék
ismeret, viselkedés kultúra, kommunikáció, információ kezelés
11.3.4 A ruházati kereskedelem témaköreiből 5 témában különböző ruházati
termékekre vonatkozóan kidolgozott tételből húz a vizsgázó.

10/11

Feladatleírás alapján elvégzi a tevékenységet, szakmai beszélgetést folytat a
vizsgabizottsággal.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%
Vizsgadíj: kb. 50.000 Ft.

Jelentkezés

Népszerű szakképzések